pesticides veterinary drugs and fertiliers vv

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Chất chuẩn cho dư lượng thuốc BVTV, thú y, phân bón

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
M110038 Metaldehyde Metaldehyde 97% 108-62-3 25g, 100g, 500g, 2.5kg Chi tiết
I114895 Imidan solution Imidan solution analytical standard,100ug/ml in acetone 732-11-6 1ml Chi tiết
I110052 Isoproturon solution Isoproturon solution analytical standard,99% 34123-59-6 100mg Chi tiết
F118861 Forchlorfenuron Forchlorfenuron for cell culture,98% 68157-60-8 250mg, 1g Chi tiết
F117648 Five organochlorinated pesticides in octane Five organochlorinated pesticides in octane in :Isooctane 1ml Chi tiết
H117403 δ-HCH solution δ-HCH solution analytical standard,96.8mg/L 319-86-8 2ml Chi tiết
H114205 Heptachlor exo-epoxide solution Heptachlor exo-epoxide solution analytical standard,10ug/ml in Petroleum ether 1024-57-3 1ml Chi tiết
H109989 Hexachloroacetone Hexachloroacetone 99% 116-16-5 25g, 100g, 500g Chi tiết
E114801 Ethiofencarb Ethiofencarb analytical standard 29973-13-5 100mg Chi tiết
E114683 alpha-Endosulfan D4 alpha-Endosulfan D4 112ng/ul in acetone 115-29-7 1ml Chi tiết
1 2 3 4 5 Next
  •   Số người online: 7
  •   Tổng truy cập: 684397
Scroll