Hóa chất Grignard

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Hóa chất Grignard

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
V107234 Vinylmagnesium chloride solution Vinylmagnesium chloride solution 1.6 M in THF 3536-96-7 100ml, 500ml Chi tiết
V107233 Vinylmagnesium bromide solution Vinylmagnesium bromide solution 1.0M in THF 1826-67-1 100ml, 500ml Chi tiết
T121178 o-Tolylmagnesium bromide solution o-Tolylmagnesium bromide solution 1.0 M in Tetrahydrofuran 932-31-0 100ml, 500ml Chi tiết
T121101 p-Tolylmagnesium bromide p-Tolylmagnesium bromide 1.0 M in THF 4294-57-9 100ml, 500ml Chi tiết
P121175 Pentylmagnesium Bromide Pentylmagnesium Bromide 1.0M in THF 693-25-4 100ml, 500ml Chi tiết
P110287 Propylmagnesium chloride solution Propylmagnesium chloride solution 2.0M in THF 2234-82-4 100ml, 500ml Chi tiết
P107833 Phenylmagnesium Chloride Phenylmagnesium Chloride 2.0 M in tetrahydrofuran 100-59-4 100ml, 500ml Chi tiết
P103163 Phenylmagnesium Bromide Phenylmagnesium Bromide 1.0 M in THF 100-58-3 100ml, 500ml Chi tiết
O121126 n-Octylmagnesium Bromide n-Octylmagnesium Bromide 2.0 M in diethyl ether 17049-49-9 100ml, 500ml Chi tiết
M119433 Methylmagnesium chloride solution Methylmagnesium chloride solution 3.0 M in THF 676-58-4 100ml, 500ml Chi tiết
  •   Số người online: 1
  •   Tổng truy cập: 684407
Scroll