Ion Pair Reagents vv

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Thuốc thử cặp ion

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
N120747 beta-Naphthalenesulfonic acid beta-Naphthalenesulfonic acid for ion pair chromatography, ≥99.0% 532-02-5 10g Chi tiết
S121254 Sodium octyl sulfate Sodium octyl sulfate for ion pair chromatography, ≥99.0% 142-31-4 10g Chi tiết
S121251 Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate for ion pair chromatography, ≥99.0% 207605-40-1 2.5g, 10g, 50g Chi tiết
S121249 Sodium 1,2-ethanedisulfonate Sodium 1,2-ethanedisulfonate for ion pair chromatography, ≥99.0% 5325-43-9 5g Chi tiết
S121247 Sodium 2-propanesulfonate monohydrate Sodium 2-propanesulfonate monohydrate for ion pair chromatography, ≥99.0% 304851-99-8 10g Chi tiết
S120540 Sodium 1-propanesulfonate monohydrate Sodium 1-propanesulfonate monohydrate for ion pair chromatography, ≥99.0% 304672-01-3 10g, 50g Chi tiết
S118592 Sodium dodecyl sulfate Sodium dodecyl sulfate for ion pair chromatography, ≥99.0% (GC) 151-21-3 10g, 50g Chi tiết
S105390 Sodium laurylsulfonate Sodium laurylsulfonate for ion-pair chromatography,≥99.0% 2386-53-0 5g, 25g Chi tiết
S100284 Sodium 1-decanesulfonate Sodium 1-decanesulfonate for Ion pair chromatography,≥98.0% 13419-61-9 5g, 25g Chi tiết
S118662 Sodium 1-butanesulfonate Sodium 1-butanesulfonate for ion pair chromatography, ≥99.0% (T) 2386-54-1 5g, 25g Chi tiết
  •   Số người online: 2
  •   Tổng truy cập: 684359
Scroll