Dung môi LC-MS

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Dung môi LC-MS

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
T103290 Triethylamine Triethylamine Ultra pure, ≥99.5% (GC) 121-44-8 50ml Chi tiết
A112084 Ammonia solution Ammonia solution for LC-MS,≥25% in H2O 1336-21-6 100ml Chi tiết
A112060 Ammonium acetate Ammonium acetate for mass spectroscopy,eluent additive for LC-MS,≥99.0% 631-61-8 25g, 100g Chi tiết
A100186 Ammonium formate Ammonium formate for LC-MS,≥99.0% 540-69-2 50g Chi tiết
A116168 Acetate Acetate for LC-MS 64-19-7 100ml, 500ml Chi tiết
T103297 Trifluoroacetic acid Trifluoroacetic acid for LC-MS,≥99.5% 76-05-1 10ml, 1L Chi tiết
E116141 Ethylacetate Ethylacetate for LC-MS,≥99.9%(GC) 141-78-6 1L, 2.5L Chi tiết
M116125 Methanol Methanol LC-MS,≥99.9% 67-56-1 1L, 4L, 4X4L Chi tiết
W119425 Water Water for UPLC, LC-MS, LC-MS/MS 7732-18-5 1L, 4L, 4X4L, 6X1L Chi tiết
A120771 Acetonitrile Acetonitrile LC-MS 75-05-8 1L, 2.5L, 4L, 6X1L, 4X2.5L Chi tiết
  •   Số người online: 10
  •   Tổng truy cập: 684406
Scroll