Molecular Biology vv

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Sinh học phân tử

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
X105504 Xylene Cyanol FF Xylene Cyanol FF for molecular biology 2650-17-1 5g, 25g Chi tiết
W119421 Water Water Used for cell culture and molecular biology, sterilization filtration 7732-18-5 100ml, 500ml, 1L, 4L, 6X1L, 6X 500ml Chi tiết
T105291 Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride for molecular biology and cell culture,≥99.0%(AT) 1185-53-1 100g, 500g Chi tiết
S112234 Sucrose Sucrose for molecular biology,≥99.5%(HPLC) 57-50-1 500g, 1kg, 5KG Chi tiết
S102315 Sodium phosphate monobasic dihydrate Sodium phosphate monobasic dihydrate for molecular biology,≥99.0%(T) 13472-35-0 250g, 1kg Chi tiết
S108342 Sodium dihydngen phoshate anhydrous Sodium dihydngen phoshate anhydrous for molecular biology,≥99% 7558-80-7 100g, 500g Chi tiết
S116315 Sodium citrate tribasic dihydrate Sodium citrate tribasic dihydrate for molecular biology,≥99%(GC) 6132-04-3 100g, 500g, 1KG, 5KG, 10KG Chi tiết
C111547 Sodium chloride Sodium chloride for molecular biology,≥99.5%(AT) 7647-14-5 500g, 2.5kg Chi tiết
S112338 Sodium bicarbonate Sodium bicarbonate for molecular biology, 99.7-100.3% 144-55-8 250g, 1kg Chi tiết
S118649 Sodium acetate anhydrous Sodium acetate anhydrous for molecular biology≥99.0% (NT) 127-09-3 250g, 1kg Chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
  •   Số người online: 8
  •   Tổng truy cập: 684371
Scroll