Sản phẩm của ANFACHEM

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Sản phẩm

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
A103533 Vitamine C Ascorbic acid Vitamine C Ascorbic acid AR,>99.0%(T) 50-81-7 25g, 100g, 500g, 2.5kg Chi tiết
T109519 Trichloroisocyanuric acid Trichloroisocyanuric acid 97% 87-90-1 500g, 2.5kg, 25kg Chi tiết
C110509 Calcium hypochlorite Calcium hypochlorite 7778-54-3 500g, 25kg Chi tiết
C108896 Choline chloride Choline chloride 66% 67-48-1 Chi tiết
P128585 Potassium chloride KCl Potassium chloride KCl 7447-40-7 25kg Chi tiết
M116443 Magnesium sulfate anhydrous Magnesium sulfate anhydrous 7487-88-9 25kg Chi tiết
KMnO4 KMnO4 7722-64-7 Chi tiết
Z111836 Zinc oxide Zinc oxide 99% 1314-13-2 Chi tiết
C112396 Copper sulfate pentahydrate Copper sulfate pentahydrate AR,99% 7758-99-8 Chi tiết
MPK Monopotassium phosphate MPK Monopotassium phosphate 7778-77-0 25kg Chi tiết
  •   Số người online: 5
  •   Tổng truy cập: 684417
Scroll