NMR reagents vv

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Thuốc thử NMR

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
P102278 p-Xylene-d10 p-Xylene-d10 D,98% 41051-88-1 5g Chi tiết
O102277 o-Xylene-d10 o-Xylene-d10 D,98% 56004-61-6 5g Chi tiết
T109783 Trifluoroacetic acid-d Trifluoroacetic acid-d D,99.5% 599-00-8 1g, 10g, 25g, 10x1g, 10x0.5ml, 10x0.75ml Chi tiết
T109782 Trifluoroacetic acid-d Trifluoroacetic acid-d 99.5 atom % D+0.03%TMS,for NMR 599-00-8 5g, 10g, 25g Chi tiết
T102276 Toluene-d8 Toluene-d8 D,99.5%(0.03% TMS) 2037-26-5 10g Chi tiết
T102275 Toluene-d8 Toluene-d8 D,99.94% 2037-26-5 5x0.5ml, 10x0.5ml, 10x0.75ml Chi tiết
T102274 Toluene-d8 Toluene-d8 D,99.60% 2037-26-5 5g, 10g, 25g Chi tiết
T102271 Tetrahydrofuran-d8 Tetrahydrofuran-d8 D,99.5% 1693-74-9 1g, 5g Chi tiết
T106828 Tetramethylsilane Tetramethylsilane NMR grade 75-76-3 25g, 100g Chi tiết
T102270 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,1,2,2-Tetrachloroethane D,99.6% 33685-54-0 1g, 5g, 25g, 2x0.5ml, 10x0.5ml Chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 Next
  •   Số người online: 8
  •   Tổng truy cập: 684375
Scroll