Dẫn xuất và hợp chất hữu cơ

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Dẫn xuất và hợp chất hữu cơ

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
D115606 Diphenylvinylphosphine Diphenylvinylphosphine 95% 2155-96-6 5g, 25g Chi tiết
D101091 Diphenyl-2-pyridylphosphine Diphenyl-2-pyridylphosphine 97% 37943-90-1 1g, 5g Chi tiết
D115626 2-Diphenylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl 2-Diphenylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl 97% 240417-00-9 1g, 5g Chi tiết
D102803 2-(Diphenylphosphino)ethylamine 2-(Diphenylphosphino)ethylamine 95% 4848-43-5 1g, 5g Chi tiết
D102802 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid 97% 17261-28-8 1g, 5g, 25g Chi tiết
D102801 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97% 50777-76-9 1g, 5g Chi tiết
D115608 Diphenyl(p-tolyl)phosphine Diphenyl(p-tolyl)phosphine 96% 1031-93-2 10g, 50g Chi tiết
D115603 Dimethylphenylphosphine Dimethylphenylphosphine 98% 672-66-2 1g, 5g Chi tiết
D115623 2-Dicyclohexylphosphino-2′-methylbiphenyl 2-Dicyclohexylphosphino-2′-methylbiphenyl 98% 251320-86-2 1g, 5g Chi tiết
D101394 2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl 2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl 98% 247940-06-3 1g, 5g Chi tiết
  •   Số người online: 8
  •   Tổng truy cập: 684377
Scroll