Ruthenium vv

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Ruthenium

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
T118521 Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluoroph Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluoroph 98% 80049-61-2 250mg, 1g Chi tiết
T118500 Tetrapropylammonium perruthenate Tetrapropylammonium perruthenate 97% 114615-82-6 250mg, 1g, 5g Chi tiết
T113584 Triruthenium dodecacarbonyl Triruthenium dodecacarbonyl 99% 15243-33-1 1g Chi tiết
T113540 Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate Tris(2,2′-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate 98% 50525-27-4 1g, 5g Chi tiết
T111252 Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) dichloride Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) dichloride 98% 15529-49-4 1g, 5g, 25g Chi tiết
T109758 Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride complex Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride complex for fluorescence≥95% (HPCE) 36309-88-3 250mg, 1g Chi tiết
S118504 (S)-Ru(OAc)2(T-BINAP) (S)-Ru(OAc)2(T-BINAP) Diacetato[(S)-(?)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]ruthenium(II) 106681-15-6 100mg, 500mg Chi tiết
R119430 Ruthenium(III) chloride anhydrous Ruthenium(III) chloride anhydrous Ru content 45-55% 10049-08-8 1g, 5g, 25g Chi tiết
R118502 Ruthenium acetylacetonate Ruthenium acetylacetonate 97% 14284-93-6 1g, 5g Chi tiết
R113205 Ruthenium oxide hydrate Ruthenium oxide hydrate Ru basis 75% 32740-79-7 1g, 5g Chi tiết
  •   Số người online: 6
  •   Tổng truy cập: 684418
Scroll