Hóa chất sắc ký

Trang Web đang trong quá trình hoàn thiện
Tiếng việt

Hóa chất sắc ký

Mã sản phẩm Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Chất lượng Mã số CAS Đóng gói Chi tiết
T105718 Tetrahydro furfuryl alcohol Tetrahydro furfuryl alcohol AR,>98.0%(GC) 97-99-4 100ml, 500ml, 2.5L Chi tiết
T105015 1,3,5-Trimethylbenzene 1,3,5-Trimethylbenzene reagent grade,97% 108-67-8 100ml, 500ml, 2.5L, 10L Chi tiết
T103764 Triethylenetetramine Triethylenetetramine AR,70% 112-24-3 500ml, 2.5L Chi tiết
T103366 Tetrachloroethylene Tetrachloroethylene AR,98% 127-18-4 500ml Chi tiết
T103291 Trifluoroacetic acid(TFA) Trifluoroacetic acid(TFA) AR,99.0% 76-05-1 500g, 2.5kg Chi tiết
T103285 Triethylamine Triethylamine AR,99.0% 121-44-8 500ml, 10L Chi tiết
T103263 Tetrahydrofuran Tetrahydrofuran 99.0% 109-99-9 500ml, 4L, 10L, 25L, 12X500ML Chi tiết
T100976 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene reagent grade,97% 119-64-2 250ml, 1L, 5L Chi tiết
T100717 Trichloroethylene Trichloroethylene AR,99.0%,contains 40ppm Diisopropylamine as stabilizer 79-01-6 500ml, 5L Chi tiết
T100707 Tributyl phosphate Tributyl phosphate ≥99% 126-73-8 500ml, 2.5L, 5L Chi tiết
  •   Số người online: 8
  •   Tổng truy cập: 684382
Scroll